poniedziałek, 2 lutego 2015

39

Na pocieszenie (samej siebie, żeby nie było) wrzucam Wiedeń i Szczecin. Oh, jaka to będzie miła chwila kiedy oddam projekt i będę mogła zająć się zdjęciami. W końcu :)

Wiedeń, 10.2014

Szczecin, 8.2014